• Telefon469-954-341
  • E-mailkontakt@fotopsy.com.pl

Koci rozród

Szybkość rozrodcza kotów jest na bardzo wysokim poziomie, zarówno jeśli chodzi o osiągnięcie dojrzałości płciowej jak i sam okres ciąży. Młode kotki mogą zostać matkami już w 7-8 miesiącu życia. Porównując bliską krewną kotów czyli samicę żbika może zajść w ciążę dopiero w pierwszym roku życia, jest w stanie urodzić jeden miot składający się od dwóch do czterech młodych w ciągu roku. Kotka natomiast jest w stanie zajść w ciążę do trzech razy w roku wydając na świat dużo więcej potomstwa: od czterech do sześciu osesków.

małe kotki

Doświadczalna hodowla

Poniżej zostanie podany przykład dzięki któremu uzmysłowimy sobie zdolności rozrodcze kotów. Zakładamy, że mamy samicę i samca po jednej sztuce a jeden miot, zarówno córki, wnuczki etc liczy sobie po cztery kocięta, które rodzą się dwa razy do roku. Co do płci powiedzmy, że w każdym miocie mamy równą ilość kotów i kotek czyli po dwie sztuki.

W I roku hodowli mając do dyspozycji „parkę” kotów do końca roku będziemy mieli 10 kotów (dwie ciąże po cztery kocięta).

W II roku zaczynamy od 10 kotów i połowa z nich to samice. Licząc pięć samic po dwie ciąże, które dają nam po cztery małe daje nam 50 kotów.

W III roku mamy 25 kotek (połowę całej gromadki), które według powyższych reguł wydają na świat 200 kociąt (one plus matki i ojcowie daje nam liczbę 250 kotów).

VI rok hodowli daje nam 1250 futrzaków. Licząc tak dalej po 10 latach hodowania tych zwierząt mamy do czynienia z zawrotną liczbą 19531250 kotów (dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sztuk). Kompletne szaleństwo.

Podsumowanie eksperymentu

Oczywiście przy założeniu jakiejkolwiek prawdziwej hodowli nie mamy gwarancji, iż kotka zawsze będzie rodziła taką samą ilość osesków i że połowa z nich będzie samcami. Czasami w roku zdarzają się nawet trzy ciąże a czasami tylko jedna. Różnie bywa też z nowo narodzonymi kociętami bo nie wszystkie przychodzą na świat żywe lub nie dożywają czasu osiągnięcia dojrzałości. Jednak powyższa stymulacja miała na celu dać jakieś wyobrażenie o płodności przedstawicieli kociaków.

Po co rozmnażać koty w nieskończoność?

Warto wiedzieć, co dzieje się z większością urodzonych kociaków w ciągu każdego roku. Niestety giną one w bardzo złych warunkach z powodu chorób zakaźnych, z niedożywienia. Umierają pod kołami aut i w innych wypadkach nie mówiąc już o tym, że często dopadają je inne zwierzęta. Zdarzają się ludzie, którzy specjalnie „pozbywają” się kolejnego kociego miotu w bestialski sposób, topiąc młode lub zabijając je w inny sposób. Statystyki mówią o tym, że tylko jeden na dziesięć kociaków przeżywa na tyle długo aby mieć swoje potomstwo.

Koty domowe dożywają do 20 roku życia, te na ulicy przeżywają od dwóch do czterech lat dlatego powinno się kastrować koty i sterylizować kotki aby kontrolować ich przyrost naturalny. Zapobiegniemy dzięki temu śmierci wielu zwierząt błąkających się po ulicy i oszczędzimy im cierpienia.