• Telefon469-954-341
  • E-mailkontakt@fotopsy.com.pl

Zrozumieć psa

Psy, jak ludzie przejawiają instynktowe zachowania oraz te wyuczone podczas wychowania. Jednakże różnią się one od siebie. Niekiedy podczas wychowania jednak właściciele popełniają błędy, które pies zapamiętuje i powtarza oczekując nagrody. Jak zatem zrozumieć zachowanie psa?

Rozumienie mowy ludzkiej

Pies doskonale uczy się kojarzyć odpowiednie słowa z konkretnym zachowaniem. Nie rozumieją one znaczenia słów, lecz kojarzą je z intonacją głosu podczas wydawania poleceń. Psy uczą się również komend również poprzez konsekwencję wymagania określonego zachowania. Komendy są krótkie, dosadne, dlatego pies na nie reaguje, dlatego pies je lepiej zapamiętuje.

Przy wydawaniu komend można również wykonywać gesty, znaki optyczne, które mogą przyspieszyć naukę komend. Jednakże należy być uważnym podczas ich wykonywania, gdyż błędy popełnione przy nauce mogą doprowadzić do nie wykonywania poleceń.

Pochwała i nagroda

Nie trzeba podkreślać tu znaczenia nagradzania i chwalenia psa. Jest to bardzo ważne podczas tresury psa. W wychowaniu chodzi o to, by nie reagować tylko na złe zachowania, ale także na te dobre, godne pochwały. Opiekun zwierzęcia jest dla psa najważniejszy, dlatego każde pozytywne zachowanie wobec niego jest jak najbardziej wskazane. Dzięki temu pies będzie czuł się spełniony, kochany i doceniony. Nagrody i pochwały motywują psa do poprawnego zachowania, wzmacniają pozytywne reakcje.

Oczywiście psu za złe zachowanie należy się jakaś kara. Nie może być nią jednak brak miłości, spacerów, czy zabawy, nie wspominając już o przemocy. Nagród też nie należy nadużywać i należy stosować je w określonych sytuacjach, np. dając przysmak psu, by tylko dał nam spokój nie jest prawidłowym zachowaniem.

Wzmacnianie negatywnych zachowań

Podczas wychowania psa wielu właścicieli nieświadomie wzmacnia negatywne zachowania swoje pupila. Nie zdają sobie oni z tego sprawy, a całą winę przypisują zwierzęciu. Np. w sytuacji, gdy pies wziął do pyska kapcia, poduszkę, jakiś inny przedmiot którego nie powinien wziąć właściciel wyrywa go z pyska na siłę. W tej sytuacji pies traktuje to jak zabawę, jeszcze
bardziej zaciskając zęby na przedmiocie i nie daje sobie go wyrwać.

Kolejną sytuacją jest przekupywanie psa smakołykami, w sytuacji, gdy nie mamy czasu na konsekwentne egzekwowanie prawidłowego zachowania. Np. w sytuacji gdy pies bardzo lubi leżeć przy drzwiach wielu właścicieli przekupuje go przysmakami, by odwrócić jego uwagę i wyjść domu. W ten sposób dajemy psu do zrozumienia, że robi dobrze, gdyż go nagradzamy wzmacniając w ten sposób złe zachowanie.

Motywacja

Tresura psa może być dla niego nieatrakcyjna, a nawet nudna. Stawiając wymagania, coraz to większe wobec psa, bez grama pochwały możemy doprowadzić, że pies po prostu nie będzie chciał się szkolić. Nie będzie to dla niego satysfakcjonujące, wręcz bezcelowe. Dlatego też pragnąć mieć dobrze wychowanego psa i równocześnie szczęśliwego, warto tresurę łączyć z zabawą, spacerami, by kojarzyła mu się z przyjemnością i wspólnym spędzaniem czasu.