• Telefon469-954-341
  • E-mailkontakt@fotopsy.com.pl

Bart Bellon - metoda szkolenia psa

Szkolenie psa jest bardzo ważnym elementem opieki nad zwierzęciem. Dzięki niemu pies będzie poprawnie się zachowywał, ale także będzie szczęśliwy i posłuszny. Jaką filozofią oznacza się trening Bart Bellon?

Filozofia treningu

Filozofia szkolenia opiera się na odczuwaniu przyjemności. Pies wykonuje określone zachowania tylko w jednym celu – by czuć przyjemność, poprawić swoją sytuację, zwiększyć liczbę miłych odczuć, bądź obniżyć poziom odczuć przykrych.

Uczenie i oduczanie

Trening stosuje się w dwóch podstawowych sytuacjach: by psa czegoś nauczyć lub oduczyć złych nawyków. Uczenie jest przeprowadzane przy wzroście miłych odczuć – nagrody, bądź przy zmieszaniu niemiłych odczuć, co również jest nagrodą. Psa nauczymy określonego zachowania w skutek wielu jego powtórek – powinno być ich od 4000 do 6000.

Z kolei oduczanie psa niepoprawnych zachowań przeprowadza się poprzez ignorowanie ich lub za pomocą niemiłej stymulacji, niechcianego zachowania. Pies bowiem na niemiłe zachowania będzie reagował unikająco. W tej tresurze do oduczania niechcianych zachowań używa się elektrycznych obroży. Rekompensują one brak czasu, konsekwencji, są bezuczuciowe. Są
katalizatorem przyspieszającym szybkość reakcji na polecenia.

Trening – skuteczny, ale i przyjazny

Przeprowadzając trening należy pamiętać, ż psy nie mają problemu w dostosowywaniu się do określonej pozycji w hierarchii. Mogą one być drugie lub trzecie w hierarchii, jednak trzeba im najpierw pokazać, gdzie jest ich miejsce w stadzie.

Trening musi być przyjazny zwierzęciu. Nie można sprawiać psu bólu – jest to zabronione i określone odpowiednimi przepisami. Dlatego tak ceniona jest e-obroża. Jest ona stymulacją do korekty zachowania, szczególnie w przypadku nieposłuszeństwa spowodowanego silnym roztargnięciem. Dzięki temu uzyskujemy wysoką stymulację.

Za pomocą elektrycznej stymulacji na niskim poziomie wzmocnimy wykonywanie wszystkich komend u psa. Nasze polecenia są wówczas bardziej „poważne”. Po procesie nauki, stymulacja taka służy do kontroli ćwiczonych zachowań psa. Oznacza to, że podczas treningu można pracować z wyłączoną smyczą.

Trening unikania

Trening unikania przy pomocy smyczy elektronicznej polega na unikaniu chwilowych odczuć niechcianych, którymi jest napięcie smyczy oraz niska ciągła stymulacja. Poprzez unikanie tych odczuć pies nagradza sam siebie, to on sam poprawia swoją sytuację. Takie zachowanie nazywa się negatywną nagrodą.

E-obroża jest najlepszym rozwiązaniem dla szkolenia psów niesłyszących. Pod koniec szkolenia obroża służy już jedynie do nadzorowania wyuczonych zachowań.